LIDA-SH

LIDA-SH

המשרד למידע ותיעוד אנטישמיות של מדינת שלזוויג-הולשטיין (ממתא-מש"ה, או בגרמנית) הוא גוף עצמאי לדיווח מקרי אנטישמיות במדינת שלזוויג-הולשטיין. אנחנו עוסקים בתיעוד מקרי אנטישמיות ובוחנים אותם בצורה מובנת. המטרה של הארגון היא להסיק מסקנות לגבי חומרת, צורת ומאפני התופעה. העבודה של הארגון נעשית על פי סטנדרטים בינלאומיים. נפגעים, קרובי משפחה וחברים של נפגעים כמו עדים או כל אדם שמודע למקרה של אנטישמיות מוזמנים לפנות אלינו על מנת לדווח את המקרה. אנו מתעדים מקרים גם אם (עוד לא) דווחו למשטרה או אם אינם נחשבים למקרה פלילי. המידע שנמסר לנו נשאר סודי, וכל עיבוד של המידע נעשה באנונימיות מוחלטת כך שזהותם של אנשים פרטיים לא ניתנת לאיתור.

להביא את תופעת האנטישמיות לאור

מטרת הארגון היא להביא לאור את תופעת האנטישמיות בשלזוויג-הולשטיין, למשל על ידי עבודת יחסי ציבור המתרכזת במיוחד הנושא זה. דרך הרצאות וסדנאות, אנו מקדמים את תהליך העלאת מודעות הציבור לתופעת האנטישמיות בחברה. המידע שאנו אוספים הוא הבסיס האימפירי לפיתוח פרספקטיבי של פעולות מניעה או התערבות כמו פרוייקטים לחינוך מותאמים לתנאים בשטח. אלה כוללים כמובן גם הבעת התנגדות וסולידריזציה עם הנפגעים.

דיווח מקרי אנטישמיות

ישנם המון סוגים של מקרים אנטישמיים. ממתא-מש"ה מתעד בין היתר תקיפות גופניות, איומים, השחתת רכוש, גרפיטי וכתבי נאצה, השמצות, תגובות ודוא"ל נאצה כמו חמורי תעמולה וכתבי הסתה, עלונים, פלקטים או מדבקות התסה. אם אתם מודעים למקרה אנטישמי או אתם בעצמכם נפגעי אנטישמיות, אנא צרו עימנו קשר.